INFO

VASTUVÕTUKATSED ÜLENURME MUUSIKAKOOLI TOIMUVAD 2. JUUNIL 2018 KELL 10.00

ERIALAD

KLAVER, AKORDION, VIIUL, TŠELLO, KONTRABASS, KITARR, BASSKITARR, KANNEL, PLOKKFLÖÖT, FLÖÖT, OBOE, FAGOTT, KLARNET, SAKSOFON, TROMPET, TROMBOON, METSASARV, EUFOONIUM, TUUBA, LÖÖKPILLID, RÜTMIMUUSIKA LAUL

***

NÕUDED SISSEASTUMISEL PILLIERIALALE

1. ESITADA 1 LAUL ILMA SAATETA
2. MÄLU TEST - ÕPETAJA LAULAB VÕI MÄNGIB KLAVERIL ETTE LÜHIKESE MELOODIA, MILLE LAPS JÄRELE LAULAB
3. RÜTMITAJU TEST - ÕPETAJA KOPUTAB ETTE LÜHIKESE RÜTMIHARJUTUSE, MILLE LAPS JÄRELE KOPUTAB
4. KUULAMISE TEST - LAPS LAULAB ÕIGES KÕRGUSES JÄRELE ÕPETAJA POOLT MÄNGITUD ÜKSIKUID HELISID

***

NÕUDED SISSEASTUMISEL RÜTMIMUUSIKA LAULUERIALALE

1. LAULUERIALALE SAAB ÕPPIMA ASUDA ALATES 10. ELUAASTAST
2. KATSETEL TULEB ESITADA 2 ERINEVA ISELOOMUGA LAULU. ÜKS NEIST PEAB OLEMA EMAKEELNE JA ÜHT LAULU TULEB ESITADA ILMA SAATETA (A CAPPELLA)

***

NÕUDED SISSEASTUMISEL EELKLASSI

1. EELKLASSI VÕETAKSE VASTU EELKOOLIEALISED LAPSED
2. ESITADA TULEB 1 LAUL ILMA SAATETA
3. NB! EELKLASSI TUNNID TOIMUVAD PILLIÕPPETA

***

Lisaküsimuste korral sisseastumise kohta helistada telefonil 7502650

MUUSIKAKOOLI TUNDIDE AJAD:

1. tund   12.10-12.55
2. tund   13.00-13.45
3. tund   13.50-14.35
4. tund   14.40-15.25
5. tund   15.30-16.15
6. tund   16.20-17.05
7. tund   17.10-17.55
8. tund   18.00-18.45
9. tund   18.50-19.35
10. tund 19.40-20.25

ÕPPEMAKS

kambja vallavolikogu määrusega (nr.27/15.05.2018) on Ülenurme Muusikakooli õppemaks alates 2018/2019 õppeaastast 35,00 eurot kuus
ning seda rakendatakse 1. septembrist 31. maini.

Õppemaks TASUTAKSE 10. KUUPÄEVAKS EELNEVA KUU EEST.
ÕPPEMAKSU ARVE LAEKUB LAPSEVANEMA E-POSTILE 5. KUUPÄEVAks.

KAMBJA Vallavalitsuse arveldusarve numbrid on:
Swedbank EE592200221068464111
SEB Pank   EE791010102034606009

Küsimuste korral palume pöörduda vanemraamatupidaja poole tel. 7502611.
Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus kustutada õpilane nimekirjast. 

ÜLENURME MUUSIKAKOOLI HOOLEKOGU 
JAANO UIBO - esimees
IMBI LUIK
PRIIT PECHTER
ELAR PLOOMIPUU
PEEP PUIS
KRISTINA VÄHI
INGE PÄKK - õpetaja  

Ülenurme muusikakooli põhimäärus.pdf (110.5KB)