Õppematerjalid (1-4 klass)

Muusikateosed on kuulamiseks ainult õppeotstarbel!

 

SOLFEDŽO

Eelklass

01-noodijoonestik.pdf (257.7KB)

02-noodijoonestik_noodivoti.pdf (187.3KB)

03-klaviatuur_nootidega.pdf (229.8KB)

04-heliredel_helistik.pdf (318KB)

05-oktavi_moiste.pdf (234.2KB)

06-takt_taktijoon.pdf (229.7KB)

07-eeltakt.pdf (202.5KB)

08-kaheksandiknoot_ja_paus.pdf (200.3KB)

 

1. klass

01-noodiv2ltus_meetrum.pdf (1.2MB)

02-klaviatuur.pdf (420.5KB)

03-klaviatuur_koos_bassiv6tmega.pdf (982KB)

04-kaheksandiknoot_ja_paus.pdf (200.3KB)

05-noodid_viiuli_bassiv6tmes.pdf (266.4KB)

06-heliredel_oktav_helistik_taktimoot.pdf (296.5KB)

07-heliredel_helistik.pdf (318KB)

08-moll_heliredel_paralleelsed_helistikud.pdf (1.4MB)

09-pusivad_ebapusivad_astmed_paralleelhelistikud.pdf (1.1MB)

10-oktavi_moiste.pdf (234.2KB)

11-tervetoon_pooltoon_heliredeli_ehitus.pdf (231.4KB)

12-terve_ja_pooltoon_alteratsioonimargid.pdf (1.1MB)

13-transponeerimine_varieerimine.pdf (1.5MB)

14-ostinato_sekvents_varieerimine.pdf (1.1MB)

15-C_duur_a_moll.pdf (225.5KB)

16-toonika_t_kolmk6la_juhtheli.pdf (357.5KB)

17-C_duur_helistiku_leidmine_harjutuses.pdf (291.7KB)

18-loomulik_a_moll.pdf (217.2KB)

19-dieesid_bemollid_noodi_ees.pdf (278.7KB)

20-madaldus_ja_korgendusmargid_klaviatuuril.pdf (1.2MB)

21-dunaamika_tempo_terminid.pdf (275.1KB)

22-eeltakt.pdf (202.5KB)

23-I_klassi_heliredelid.pdf (1019.7KB)

24-F_duur_d_moll.pdf (340.1KB)

25-G_duur_e_moll.pdf (415.1KB)

26-opin_selle_koik_selgeks_I.pdf (557.4KB)

 

2. klass

01-Noodi_ehitus.pdf (110.6KB)

02-valtus_meetrum.pdf (1.2MB)

03-noodid_viiuli_bassiv6tmes.pdf (266.4KB)

04-oktavi_moiste.pdf (234.2KB)

05-tervetoon_pooltoon_heliredeli_ehitus.pdf (231.4KB)

06-heliredel_helistik.pdf (318KB)

07-terve_ja_pooltoon_alteratsioonimargid.pdf (1.1MB)

08-pysivad_ja_ebapysivad_astmed.pdf (350.8KB)

09-heliredel_oktav_helistik_taktimoot.pdf (296.5KB)

10-toonika_t_kolmk6la_juhtheli.pdf (357.5KB)

11-pohiastmete_kolmkolad.pdf (496.9KB)

12-pohikolmkolad.pdf (307.8KB)

13-C_duur.pdf (194.3KB)

14-C_duur_ja_A_moll.pdf (598KB)

15-moll_heliredel_paralleelsed_helistikud.pdf (1.4MB)

16-Alteratsioonimargid.pdf (243.5KB)

17-dieesid_bemollid_noodi_ees.pdf (278.7KB)

18-madaldus_ja_korgendusmargid_klaviatuuril.pdf (1.2MB)

19-kvindiring.pdf (1.5MB)

20-transponeerimine_varieerimine.pdf (1.5MB)

21-G_duur.pdf (1.9MB)

22-e_moll.pdf (340.4KB)

23-F_duur.pdf (188.4KB)

24-d_moll.pdf (308.3KB)

25-B_duur.pdf (202.7KB)

26-g_moll.pdf (1MB)

27-D_duur.pdf (225.1KB)

28-h_moll.pdf (232.2KB)

29-koik_heliredelid_kokkuvote.pdf (443.3KB)

30-ostinato_sekvents_varieerimine.pdf (1.1MB)

31-sekvents.pdf (218.7KB)

32-intervallid.pdf (278.3KB)

33-intervallide_tutvustus.pdf (954.8KB)

34-puhtad_intervallid.pdf (756.6KB)

35-p.4_ja_p.5.pdf (212.4KB)

36-sekund_ja_terts_intervallid.pdf (288.5KB)

37-klaviatuur.pdf (982KB)

38-eeltakt.pdf (202.5KB)

39-voorsonad.pdf (258KB)

40-opin_selle_koik_selgeks_II.pdf (838.7KB)

 

3. klass

01-klaviatuur.pdf (982KB)

02-valtus_meetrum.pdf (334.3KB)

03-Alteratsioonimargid.pdf (243.5KB)

04-bassivoti.pdf (198.7KB)

05-oktavi_moiste.pdf (234.2KB)

06-heliredel_helistik.pdf (318KB)

07-heliredel_oktav_helistik_taktimoot.pdf (296.5KB)

08-puysivad_ja_ebapusivad_astmed.pdf (350.8KB)

09-pusivad_ebapusivad_astmed_toonika_juhtheli.pdf (357.4KB)

10-duuri_molli_ehitamine_reeglid.pdf (401KB)

11-moll_heliredel_paralleelsed_helistikud.pdf (297.4KB)

12-III_kl_heliredelid.pdf (970.4KB)

13-C_duur_ja_a_moll.pdf (598KB)

14-pohiastmete_kolmkolad.pdf (496.9KB)

15-pohikolmkolad.pdf (307.8KB)

16-kolmkola_poorded.pdf (330.3KB)

17-dieesid_bemollid_noodi_ees.pdf (278.7KB)

18-kvindiring.pdf (1.5MB)

19-eeltakt.pdf (202.5KB)

20-ostinato_sekvents_varieerimine.pdf (1.5MB)

21-s_7_ja_v_7_ehitamine.pdf (312.5KB)

22-intervallid_int.pooramine.pdf (749.5KB)

23-intervallide_pooramine_lisa.pdf (235.2KB)

24-kordamine_III.pdf (242.3KB)

25-opin_selle_koik_selgeks_III.pdf (1021.8KB)

26-Joululaul_Lillenaitus.pdf (2.3MB)

 

4. klass

01-heliredel_helistik.pdf (318KB)

02-heliredel_oktav_helistik_taktimoot.pdf (296.5KB)

03-pysivad_ja_ebapysivad_astmed.pdf (350.8KB)

04-oktavi_moiste.pdf (234.2KB)

05-moll_heliredel_paralleelsed_helistikud.pdf (1.4MB)

06-heliredelid_4_margini.pdf (755.3KB)

07-valtus_meetrum.pdf (334.3KB)

08-taktimoot.pdf (235.4KB)

09-6_8_taktimoot.pdf (213.5KB)

10-Alteratsioonimargid.pdf (243.5KB)

11-madaldus_ja_korgendusmargid_klaviatuuril.pdf (1.2MB)

12-dieesid_bemollid_noodi_ees.pdf (278.7KB)

13-bassivoti.pdf (198.7KB)

14-intervallid_sekund_terts_kvart.pdf (290KB)

15-intervallid_kvint_sekst_septim.pdf (311.1KB)

16-s_7_ja_v_7_ehitamine.pdf (312.5KB)

17-v_7_ja_s_7_ehitamine_ja_lahendamine.pdf (135.4KB)

18-suurendatud_2_ehitamine_ja_lahendamine.pdf (76.2KB)

19-intervallid_lisa.pdf (278.8KB)

20-intervallide_tabel_intervallide_pooramine.pdf (302.9KB)

21-intervallide_pooramine_lisa.pdf (235.2KB)

22-toonika_t_kolmk6la_juhtheli.pdf (357.5KB)

23-pohiastmete_kolmkolad.pdf (496.9KB)

24-pohikolmkolad.pdf (307.8KB)

25-kolmkola_poorded.pdf (330.3KB)

26-D7_ehitamine.pdf (243.8KB)

27-ostinato_sekvents_varieerimine.pdf (1.1MB)

28-sekvents.pdf (218.7KB)

29-kordamine_IV.pdf (242.4KB)

30-opin_selle_koik_selgeks_IV.pdf (1.1MB)

31-Voorsonad_IV.pdf (164.9KB)

MUUSIKALUGU

3. klass

01-keelpilli_osad.pdf (292.2KB)

02-keelipllide_osade_tutvustus.pdf (508.5KB)

03-keelpillide_iseloomustus_ja_nende_ehitus.pdf (471.3KB)

04-viiul_vioola_tsello_kontrabass.pdf (448.5KB)

05-poogenkeelpillide_pildid.pdf (981.5KB)

06-nappekeelpillid.pdf (608.1KB)

07-nappekeelpillide_pildid.pdf (1MB)

08-Puupuhkpillid.pdf (178.1KB)

09-Lookpillid.pdf (166.8KB)

10-Puhkpillid_koik_koos.pdf (328.8KB)

11-Klahvpillid.pdf (250.9KB)

12-Vaskpuhkpillid.pdf (278.8KB)

 

4. klass

PJOTR TŠAIKOVSKI (1840-1893)

Klaveripalade tsükkel LASTE ALBUM

Hommikupalvus - klaveril

Hommikupalvus - kammerorkestri esituses

Talvehommik - klaveril

Talvehommik - kammerorkestri esituses

Mänguhobu - klaveril

Mänguhobu - kammerorkestri esituses

Väike ema - klaveril

Väike ema - kammerorkestri esituses

Puusõdurite marss - klaveril

Puusõdurite marss - kammerorkestri esituses

Nuku haigus - klaveril

Nuku haigus - kammerorkestri esituses

Nuku matus - klaveril

Nuku matus - kammerorkestri esituses

Valss - klaveril

Valss - kammerorkestri esituses

Uus nukk - klaveril

Uus nukk - kammerorkestri esituses

Mazurka - klaveril

Mazurka - kammerorkestri esituses

Vene lauluke - klaveril

Vene lauluke - kammerorkestri esituses

Talumees mängib bajaani - klaveril

Talumees mängib bajaani - kammerorkestri esituses

Kamarinskaja - klaveril

Kamarinskaja - kammerorkestri esituses

Polka - klaveril

Polka - kammerorkestri esituses

Itaalia lauluke - klaveril

Itaalia lauluke - kammerorkestri esituses

Vana prantsuse lauluke - klaveril

Vana prantsuse lauluke - kammerorkestri esituses

Saksa lauluke - klaveril

Saksa lauluke - kammerorkestri esituses

Napoli lauluke - klaveril

Napoli lauluke - kammerorkestri esituses

Vana lapsehoidja jutustus - klaveril

Vana lapsehoidja jutustus - kammerorkestri esituses

Nõid - klaveril

Nõid - kammerorkestri esituses

Magus unelm - klaveril

Magus unelm - kammerorkestri esituses

Lõokese laul - klaveril

Lõokese laul - kammerorkestri esituses

Leierkastimees - klaveril

Leierkastimees - kammerorkestri esituses

Kirikus - klaveril

Kirikus - kammerorkestri esituses

 

CAMILLE SAINT-SAENS (1835-1921)

Tsükkel LOOMADE KARNEVAL

Sissejuhatus. Lõvide kuninglik marss

Kukk ja kanad

Antiloobid

Kilpkonnad

Elevant

Kängurud

Akvaarium

Eeslid

Kägu metsas

Linnumaja

Pianistid

Fossiilid

Luik

Finaal