õppematerjalid

Muusikateosed on kuulamiseks ainult õppeotstarbel!

 

SOLFEDŽO

Eelklass

01-noodijoonestik.pdf (257.7KB)

02-noodijoonestik_noodivoti.pdf (187.3KB)

03-klaviatuur_nootidega.pdf (229.8KB)

04-heliredel_helistik.pdf (318KB)

05-oktavi_moiste.pdf (234.2KB)

06-takt_taktijoon.pdf (229.7KB)

07-eeltakt.pdf (202.5KB)

08-kaheksandiknoot_ja_paus.pdf (200.3KB)

 

1. klass

01-noodiv2ltus_meetrum.pdf (1.2MB)

02-klaviatuur.pdf (420.5KB)

03-klaviatuur_koos_bassiv6tmega.pdf (982KB)

04-kaheksandiknoot_ja_paus.pdf (200.3KB)

05-noodid_viiuli_bassiv6tmes.pdf (266.4KB)

06-heliredel_oktav_helistik_taktimoot.pdf (296.5KB)

07-heliredel_helistik.pdf (318KB)

08-moll_heliredel_paralleelsed_helistikud.pdf (1.4MB)

09-pusivad_ebapusivad_astmed_paralleelhelistikud.pdf (1.1MB)

10-oktavi_moiste.pdf (234.2KB)

11-tervetoon_pooltoon_heliredeli_ehitus.pdf (231.4KB)

12-terve_ja_pooltoon_alteratsioonimargid.pdf (1.1MB)

13-transponeerimine_varieerimine.pdf (1.5MB)

14-ostinato_sekvents_varieerimine.pdf (1.1MB)

15-C_duur_a_moll.pdf (225.5KB)

16-toonika_t_kolmk6la_juhtheli.pdf (357.5KB)

17-C_duur_helistiku_leidmine_harjutuses.pdf (291.7KB)

18-loomulik_a_moll.pdf (217.2KB)

19-dieesid_bemollid_noodi_ees.pdf (278.7KB)

20-madaldus_ja_korgendusmargid_klaviatuuril.pdf (1.2MB)

21-dunaamika_tempo_terminid.pdf (275.1KB)

22-eeltakt.pdf (202.5KB)

23-I_klassi_heliredelid.pdf (1019.7KB)

24-F_duur_d_moll.pdf (340.1KB)

25-G_duur_e_moll.pdf (415.1KB)

26-opin_selle_koik_selgeks_I.pdf (557.4KB)

 

2. klass

01-Noodi_ehitus.pdf (110.6KB)

02-valtus_meetrum.pdf (1.2MB)

03-noodid_viiuli_bassiv6tmes.pdf (266.4KB)

04-oktavi_moiste.pdf (234.2KB)

05-tervetoon_pooltoon_heliredeli_ehitus.pdf (231.4KB)

06-heliredel_helistik.pdf (318KB)

07-terve_ja_pooltoon_alteratsioonimargid.pdf (1.1MB)

08-pysivad_ja_ebapysivad_astmed.pdf (350.8KB)

09-heliredel_oktav_helistik_taktimoot.pdf (296.5KB)

10-toonika_t_kolmk6la_juhtheli.pdf (357.5KB)

11-pohiastmete_kolmkolad.pdf (496.9KB)

12-pohikolmkolad.pdf (307.8KB)

13-C_duur.pdf (194.3KB)

14-C_duur_ja_A_moll.pdf (598KB)

15-moll_heliredel_paralleelsed_helistikud.pdf (1.4MB)

16-Alteratsioonimargid.pdf (243.5KB)

17-dieesid_bemollid_noodi_ees.pdf (278.7KB)

18-madaldus_ja_korgendusmargid_klaviatuuril.pdf (1.2MB)

19-kvindiring.pdf (1.5MB)

20-transponeerimine_varieerimine.pdf (1.5MB)

21-G_duur.pdf (1.9MB)

22-e_moll.pdf (340.4KB)

23-F_duur.pdf (188.4KB)

24-d_moll.pdf (308.3KB)

25-B_duur.pdf (202.7KB)

26-g_moll.pdf (1MB)

27-D_duur.pdf (225.1KB)

28-h_moll.pdf (232.2KB)

29-koik_heliredelid_kokkuvote.pdf (443.3KB)

30-ostinato_sekvents_varieerimine.pdf (1.1MB)

31-sekvents.pdf (218.7KB)

32-intervallid.pdf (278.3KB)

33-intervallide_tutvustus.pdf (954.8KB)

34-puhtad_intervallid.pdf (756.6KB)

35-p.4_ja_p.5.pdf (212.4KB)

36-sekund_ja_terts_intervallid.pdf (288.5KB)

37-klaviatuur.pdf (982KB)

38-eeltakt.pdf (202.5KB)

39-voorsonad.pdf (258KB)

40-opin_selle_koik_selgeks_II.pdf (838.7KB)

 

3. klass

01-klaviatuur.pdf (982KB)

02-valtus_meetrum.pdf (334.3KB)

03-Alteratsioonimargid.pdf (243.5KB)

04-bassivoti.pdf (198.7KB)

05-oktavi_moiste.pdf (234.2KB)

06-heliredel_helistik.pdf (318KB)

07-heliredel_oktav_helistik_taktimoot.pdf (296.5KB)

08-puysivad_ja_ebapusivad_astmed.pdf (350.8KB)

09-pusivad_ebapusivad_astmed_toonika_juhtheli.pdf (357.4KB)

10-duuri_molli_ehitamine_reeglid.pdf (401KB)

11-moll_heliredel_paralleelsed_helistikud.pdf (297.4KB)

12-III_kl_heliredelid.pdf (970.4KB)

13-C_duur_ja_a_moll.pdf (598KB)

14-pohiastmete_kolmkolad.pdf (496.9KB)

15-pohikolmkolad.pdf (307.8KB)

16-kolmkola_poorded.pdf (330.3KB)

17-dieesid_bemollid_noodi_ees.pdf (278.7KB)

18-kvindiring.pdf (1.5MB)

19-eeltakt.pdf (202.5KB)

20-ostinato_sekvents_varieerimine.pdf (1.5MB)

21-s_7_ja_v_7_ehitamine.pdf (312.5KB)

22-intervallid_int.pooramine.pdf (749.5KB)

23-intervallide_pooramine_lisa.pdf (235.2KB)

24-kordamine_III.pdf (242.3KB)

25-opin_selle_koik_selgeks_III.pdf (1021.8KB)

26-Joululaul_Lillenaitus.pdf (2.3MB)

 

4. klass

01-heliredel_helistik.pdf (318KB)

02-heliredel_oktav_helistik_taktimoot.pdf (296.5KB)

03-pysivad_ja_ebapysivad_astmed.pdf (350.8KB)

04-oktavi_moiste.pdf (234.2KB)

05-moll_heliredel_paralleelsed_helistikud.pdf (1.4MB)

06-heliredelid_4_margini.pdf (755.3KB)

07-valtus_meetrum.pdf (334.3KB)

08-taktimoot.pdf (235.4KB)

09-6_8_taktimoot.pdf (213.5KB)

10-Alteratsioonimargid.pdf (243.5KB)

11-madaldus_ja_korgendusmargid_klaviatuuril.pdf (1.2MB)

12-dieesid_bemollid_noodi_ees.pdf (278.7KB)

13-bassivoti.pdf (198.7KB)

14-intervallid_sekund_terts_kvart.pdf (290KB)

15-intervallid_kvint_sekst_septim.pdf (311.1KB)

16-s_7_ja_v_7_ehitamine.pdf (312.5KB)

17-v_7_ja_s_7_ehitamine_ja_lahendamine.pdf (135.4KB)

18-suurendatud_2_ehitamine_ja_lahendamine.pdf (76.2KB)

19-intervallid_lisa.pdf (278.8KB)

20-intervallide_tabel_intervallide_pooramine.pdf (302.9KB)

21-intervallide_pooramine_lisa.pdf (235.2KB)

22-toonika_t_kolmk6la_juhtheli.pdf (357.5KB)

23-pohiastmete_kolmkolad.pdf (496.9KB)

24-pohikolmkolad.pdf (307.8KB)

25-kolmkola_poorded.pdf (330.3KB)

26-D7_ehitamine.pdf (243.8KB)

27-ostinato_sekvents_varieerimine.pdf (1.1MB)

28-sekvents.pdf (218.7KB)

29-kordamine_IV.pdf (242.4KB)

30-opin_selle_koik_selgeks_IV.pdf (1.1MB)

31-Voorsonad_IV.pdf (164.9KB)

MUUSIKALUGU

3. klass

01-keelpilli_osad.pdf (292.2KB)

02-keelipllide_osade_tutvustus.pdf (508.5KB)

03-keelpillide_iseloomustus_ja_nende_ehitus.pdf (471.3KB)

04-viiul_vioola_tsello_kontrabass.pdf (448.5KB)

05-poogenkeelpillide_pildid.pdf (981.5KB)

06-nappekeelpillid.pdf (608.1KB)

07-nappekeelpillide_pildid.pdf (1MB)

08-Puupuhkpillid.pdf (178.1KB)

09-Lookpillid.pdf (166.8KB)

10-Puhkpillid_koik_koos.pdf (328.8KB)

11-Klahvpillid.pdf (250.9KB)

12-Vaskpuhkpillid.pdf (278.8KB)

 

4. klass

PJOTR TŠAIKOVSKI (1840-1893)

Klaveripalade tsükkel LASTE ALBUM

Hommikupalvus - klaveril

Hommikupalvus - kammerorkestri esituses

Talvehommik - klaveril

Talvehommik - kammerorkestri esituses

Mänguhobu - klaveril

Mänguhobu - kammerorkestri esituses

Väike ema - klaveril

Väike ema - kammerorkestri esituses

Puusõdurite marss - klaveril

Puusõdurite marss - kammerorkestri esituses

Nuku haigus - klaveril

Nuku haigus - kammerorkestri esituses

Nuku matus - klaveril

Nuku matus - kammerorkestri esituses

Valss - klaveril

Valss - kammerorkestri esituses

Uus nukk - klaveril

Uus nukk - kammerorkestri esituses

Mazurka - klaveril

Mazurka - kammerorkestri esituses

Vene lauluke - klaveril

Vene lauluke - kammerorkestri esituses

Talumees mängib bajaani - klaveril

Talumees mängib bajaani - kammerorkestri esituses

Kamarinskaja - klaveril

Kamarinskaja - kammerorkestri esituses

Polka - klaveril

Polka - kammerorkestri esituses

Itaalia lauluke - klaveril

Itaalia lauluke - kammerorkestri esituses

Vana prantsuse lauluke - klaveril

Vana prantsuse lauluke - kammerorkestri esituses

Saksa lauluke - klaveril

Saksa lauluke - kammerorkestri esituses

Napoli lauluke - klaveril

Napoli lauluke - kammerorkestri esituses

Vana lapsehoidja jutustus - klaveril

Vana lapsehoidja jutustus - kammerorkestri esituses

Nõid - klaveril

Nõid - kammerorkestri esituses

Magus unelm - klaveril

Magus unelm - kammerorkestri esituses

Lõokese laul - klaveril

Lõokese laul - kammerorkestri esituses

Leierkastimees - klaveril

Leierkastimees - kammerorkestri esituses

Kirikus - klaveril

Kirikus - kammerorkestri esituses

 

CAMILLE SAINT-SAENS (1835-1921)

Tsükkel LOOMADE KARNEVAL

Sissejuhatus. Lõvide kuninglik marss

Kukk ja kanad

Antiloobid

Kilpkonnad

Elevant

Kängurud

Akvaarium

Eeslid

Kägu metsas

Linnumaja

Pianistid

Fossiilid

Luik

Finaal

 

 

5. KLASS

GREGOORIUSE LAUL

Laudamus

Domus

Kaks varajast organumit

Christie Redemptor

 

ORLANDUS LASSUS (ORLANDO DI LASSO)

Matona Mia Cara

 

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Aastaajad - Kevad - Allegro

Aastaajad - Kevad - Largo

 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Tokkaata ja fuuga d-moll

Orkestrisüit nr.2 - Nali - h-moll

Orkestrisüit nr.3 - Aaria - D-duur

Jõuluoratoorium - sinfonia

Brandenburgi kontsert nr.2 F-duur I osa

Bach-Gounod - Ave Maria

Prantsuse süit nr.4 Es-duur - Allemande

Prantsuse süit nr.4 Es-duur - Courante

Prantsuse süit nr.4 Es-duur - Sarabande

Prantsuse süit nr.4 Es-duur - Gigue

Kantaat 147 - Rõõm

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)

Oratoorium "Messias" koor "Hallelujah"

Oratoorium "Juudas Makabeus" - koor

Ooper "Xerxes" - Largo

Ooper "Rinaldo" Rinaldo aaria (koori esituses)

Veemuusika - Alla Hornpipe

Tulevärgimuusika - Sissejuhatus I osa

 

JOSEPH HAYDN (1732-1809)

Sümfoonia nr.94 "Üllatussümfoonia" - II osa

Sümfoonia nr.101 "Kellasümfoonia" - II osa

Sümfoonia nr.103 - I osa

Sümfoonia nr.103 - II osa

Sümfoonia nr.103 - III osa

Sümfoonia nr.103 - IV osa

Klaverisonaat D-duur - I osa

Keisrikvartett op.73 nr.3 - II osa

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Väike öömuusika - I osa - Allegro

Väike öömuusika - II osa - Romance

Väike öömuusika - III osa - Menuett

Väike öömuusika - IV osa - Rondo

Sümfoonia nr.40 g-moll - I osa

Sümfoonia nr.41 C-duur - I osa

Ave verum corpus

Klaverikontsert nr.21 "Elvira Madigan" II osa

Klaverisonaat A-duur III osa

Reekviem - 1.Requiem

Reekviem - 4.Tuba mirum

Reekviem - 8.Lacrimosa

Ooper "Võluflööt" - Papageno aaria I vaatus

Ooper "Võluflööt" - Papageno aaria II vaatus

Ooper "Don Giovanni" - Zerlina ja Don Giovanni duett - I vaatus

Ooper "Figaro pulm" - Figaro aaria ja retsitatiiv - IV vaatus

Ooper "Don Giovanni" - Don Giovanni aaria - I vaatus

Ooper "Don Giovanni" - Don Giovanni serenaad - II vaatus

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Sümfoonia nr.5 - I osa

Sümfoonia nr.5 - II osa

Sümfoonia nr.5 - III osa

Sümfoonia nr.5 - IV osa

Sümfoonia nr.9 - Finaal

Klaverisonaat nr.8 op.13 "Pateetiline" - I osa

Klaverisonaat nr.8 op.13 "Pateetiline" - II osa

Klaverisonaat nr.8 op.13 "Pateetiline" - III osa

Klaverisonaat nr.14 op.27 "Kuupaiste" - I osa

Klaverisonaat nr.14 op.27 "Kuupaiste" - II osa

Klaverisonaat nr.14 op.27 "Kuupaiste" - III osa

Klaverisonaat nr.23 "Appassionata" - I osa

Klaverisonaat nr.23 "Appassionata" - II osa

Klaverisonaat nr.23 "Appassionata" - III osa

Klaverisonaat nr.23 "Appassionata" - IV osa

 

6. KLASS

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Ave Maria

Muusikale

Metshaldjas

Eksprompt nr. 2 op. 90

Eksprompt nr. 3 op. 90

Muusikaline moment nr. 3 op. 94

Muusikaline moment nr. 5 op. 94

Sümfoonia nr. 8 "Lõpetamata" h-moll I osa

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Klaveripalade tsükkel "Lastestseenid" - Unistus

Klaveripalade tsükkel "Karneval" - Davidsbündlerite marss

Klaveripalade tsükkel "Metsastseenid" - Prohvetlik lind

Klaverikontsert a-moll op.54 - I osa

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)

Etüüd op.10 nr.12 c-moll

Etüüd op.10 nr.3 E-duur

Fantaasia op.66 cis-moll

Prelüüd op.28 nr.15 Des-duur

Valss op.64 nr.1 Des-duur

Valss op.64 nr.2 cis-moll

Nokturn op.9 nr.2 Es-duur

Mazurka op.33 nr.2 D-duur

Polonees op.40 nr.1 A-duur

FERENC LISZT (1811-1886)

Nokturn "Armuunelmad"

Campanella

Ungari rapsoodia nr.2 (orkestri esituses)

Klaverikontsert nr.1 - I osa

EDVARD GRIEG (1843-1907)

Klaverikontsert a-moll - I osa

Peer Gynt I süit - Hommikumeeleolu

Peer Gynt I süit - Ase surm

Peer Gynt I süit - Anitra tants

Peer Gynt I süit - Mäekuninga koopas

Peer Gynt II süit - Ingridi kaebus

Peer Gynt II süit - Araabia tants

Peer Gynt II süit - Peer Gynti kojutulek

Peer Gynt II süit - Solveigi laul

JEAN SIBELIUS (1865-1957)

Viiulikontsert I osa - Allegro moderato

Viiulikontsert II osa - Adagio di molto

Viiulikontsert III osa - Allegro ma non tanto

Finlandia

Kurb valss

ALEKSANDR ALJABJEV (1787-1851)

Ööbik

ALEKSANDER VARLAMOV (1801-1848)

Punane sarafan

DMITRI BORTNJANSKI (1751-1825)

Koorikontsert nr.5

MIHHAIL GLINKA (1804-1857)

Avamäng ooperile "Ruslan ja Ludmilla"

Tšernomori marss ooperist "Ruslan ja Ludmilla"

Kamarinskaja

Avamäng "Aragoni hota"

Avamäng "Öö Madriidis"

Ooperi "Elu tsaari eest" lõpukoor

ALEKSANDR BORODIN (1833-1887)

Polovetside tantsud ooperist "Vürst Igor"

Keelpillikvartett nr.2 - III osa - Nokturn

MODEST MUSSORGSKI (1839-1881)

"Pildid näituselt" - Jalutuskäik

"Pildid näituselt" - Gnoom

"Pildid näituselt" - Jalutuskäik II

"Pildid näituselt" - Vana loss

"Pildid näituselt" - Jalutuskäik III

"Pildid näituselt" - Tuileries´ aed

"Pildid näituselt" - Härjavanker

"Pildid näituselt" - Jalutuskäik IV

"Pildid näituselt" - Munast kooruvate tibupoegade ballett

"Pildid näituselt" - Rikas ja vaene juut

"Pildid näituselt" - Limoges´ turg

"Pildid näituselt" - Katakombid

"Pildid näituselt" - Majake kanajalgadel

"Pildid näituselt" - Kiievi võiduväravad

NIKOLAI RIMSKI-KORSAKOV (1844-1908)

Meri ja Sindbadi laev süidist "Šeherezade"

India külalise laul ooperist "Sadko"

Kimalase lend

PJOTR TŠAIKOVSKI (1840-1893)

Sissejuhatus balletile "Luikede järv"

Väikeste luikede tants balletist "Luikede järv"

Onegini aaria ooperist "Jevgeni Onegin"

Klaverikontsert nr.1 I osa

Viiulikontsert D-duur I osa

Aprill - Lumikelluke klaveritsüklist "Aastaajad"

Juuni - Barkarool klaveritsüklist "Aastaajad"

4. sümfoonia - I osa

6. sümfoonia - I osa

ANTON RUBINŠTEIN (1829-1894)

Meloodia

Deemoni romanss ooperist "Deemon"

SERGEI RAHMANINOV (1873-1943)

Klaverikontsert nr. 2 c-moll op. 18 I osa

Rapsoodia Paganini teemale op. 43

Prelüüd cis-moll

SERGEI PROKOFJEV (1891-1953)

Rüütlite tants balletist "Romeo ja Julia"

Tütarlaps Julia balletist "Romeo ja Julia"

1. sümfoonia "Klassikaline" - I osa

1. sümfoonia "Klassikaline" - II osa

1. sümfoonia "Klassikaline" - III osa

1. sümfoonia "Klassikaline" - IV osa

DMITRI ŠOSTAKOVITŠ (1906-1975)

7. sümfoonia - I osa

Romanss (Kiin)

7. KLASS

ALEKSANDER KUNILEID (1845-1875)

Mu isamaa on minu arm

Sind surmani

ALEKSANDER THOMSON (1845-1917)

Kannel

FRIEDRICH SAEBELMANN (1851-1911)

Kaunimad laulud

KARL AUGUST HERMANN (1851-1909)

Oh laula ja hõiska

Isamaa mälestus

Valss ja Kungla rahvas ooperist "Uku ja Vanemuine"

MIINA HÄRMA (1864-1941)

Ei saa mitte vaiki olla

Meeste laul

Tuljak

Lauliku lapsepõli

KONSTANTIN TÜRNPU (1865-1927)

Kevade tunne

Mul lapsepõlves rääkis

Meil aiaäärne tänavas

ARTUR LEMBA (1885-1963)

Armastuse poeem

ALEKSANDER LÄTE (1860-1948)

Kuldrannake

Pilvedele

RUDOLF TOBIAS (1873-1918)

Eks teie tea

Varas

Sanctus oratooriumist "Joonase lähetamine"

PEETER SÜDA (1883-1920)

Scherzino

Pastoraal

CYRILLUS KREEK (1889-1962)

Meil aiaäärne tänavas

Maga, maga Matsikene

Sirisege sirbikesed

Mu süda ärka üles

104. Taaveti laul

MART SAAR (1882-1963)

Leelo

Valss

Ta tuli

Lindude laul

Hällilaul

Kõver kuuseke

ARTUR KAPP (1878-1952)

Metsateel

Oratoorium "Hiiob" lõpukoor

Palumine

EVALD AAV (1900-1939)

Sõdalaste koor

HEINO ELLER (1887-1970)

Koit

Videvik

Kodumaine viis

Kellad

Liblikas

Jõel tsüklist "3 pala flöödile ja klaverile"

EDUARD TUBIN (1905-1982)

Sabatants balletist "Kratt"

Ave Maria

Meditatsioon

EDUARD OJA (1905-1950)

Ilupoeem

GUSTAV ERNESAKS (1908-1993)

Mu isamaa on minu arm

Hakkame mehed minema

Kutse

Näärisokk

Meelespea

Sireli, kas mul õnne

Kõrtsistseen ooperist "Tormide rand"

EUGEN KAPP (1908-1996)

Nokturn

Mõõkade tagumine balletist "Kalevipoeg"

VILLEM KAPP (1913-1964)

Põhjarannik

Kui lõpeb suvepäeva viimne vine

ESTER MÄGI (1922)

Laulikutele

VELJO TORMIS (1930)

Maarjamaa ballaad

Raua needmine

Jaani hobu

Ingerimaa õhtud - 1. Röntyškä I (Tantsulaul)

Ingerimaa õhtud - 2. Röntyškä II

EINO TAMBERG (1930-2010)

Concerto Grosso op. 5 I osa

JAAN RÄÄTS (1932)

Kontsert kammerorkestrile - I osa

ARVO PÄRT (1935)

Collage teemale B-A-C-H. I osa

Collage teemale B-A-C-H. II osa

Collage teemale B-A-C-H. III osa

Credo

LEPO SUMERA (1950-2000)

"2 pala aastast 1981" - I pala

"2 pala aastast 1981" - II pala "Pardon, Fryderyc!"

ERKKI-SVEN TÜÜR (1959)

Illusioon

Igavik

URMAS SISASK (1960)

Kiitkem südamest Mariat

Tähistaeva tsükkel "Kassiopeia" - Suur Peni - Orjalaul

Tähistaeva tsükkel "Kassiopeia" - Kassiopeia

RENÉ EESPERE (1953)

Ärkamise aeg

ALO MATTIISEN (1961-1996)

5 isamaalist laulu - Kaunimad laulud

5 isamaalist laulu - Mingem üles mägedele

5 isamaalist laulu - Sind surmani

5 isamaalist laulu - Isamaa ilu hoieldes

5 isamaalist laulu - Eestlane olen ja eestlaseks jään