HEAD LAPSEVANEMAD JA ÕPILASED!

COVID-19 leviku tõkestamiseks sisenevad koolimajja ainult koolitöötajad ja õpilased.
Vajadusel koolimajja sisenemiseks palume helistada kooli üldtelefonile 7502 651.

Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, nohu, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne peab õpilane jääma koju ning õppetöös osalemine tuleb korraldada distantsilt. Õpilane, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, peab jääma 14 päevaks eneseisolatsiooni.

Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele.

Haigestunu vanem või haigestunu peab teavitama kooli juhtkonda ja erialaõpetajat. Koolipäeva jooksul haigestunud õpilane peab haigustunnuste korral pöörduma õpetaja poole, kes teavitab kooli juhtkonda. Õpilase haigestumisest koolipäeva jooksul informeeritakse tema vanemaid. Haigestunu isoleeritakse teistest, talle antakse kirurgiline mask. Haigustunnustega õpilane saadetakse koju.

COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunu (õpilase puhul tema vanem või seaduslik esindaja) teavitaks kooli, kui COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Kool teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid ja vanemaid. Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed jäävad koju 14 päevaks.

ÕPPEMAKS

kambja vallavolikogu määrusega (nr.27/15.05.2018) on Ülenurme Muusikakooli õppemaks
35,00 eurot kuus ning seda rakendatakse 1. septembrist 31. maini.
Õppemaks TASUTAKSE ARVE ALUSEL EELNEVA KUU EEST (SEPTEMBRIKUU EEST OKTOOBRIS; OKTOOBRIKUU EEST NOVEMBRIS jne.). ÕPPEMAKSU ARVE LAEKUB LAPSEVANEMA E-POSTILE uue kuu 5. kuupäevaks.

KAMBJA Vallavalitsuse arveldusarve numbrid on:
Swedbank EE592200221068464111
SEB Pank   EE791010102034606009

Küsimuste korral palume pöörduda VANEMRAAMATUPIDAJA poole tel. 7502611.
Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus kustutada õpilane nimekirjast. 

HOOLEKOGU KOOSSEIS

ÜLENURME MUUSIKAKOOLI HOOLEKOGU 
PEEP PUIS - esimees
RAHEL TAMM
IMBI LUIK
PRIIT PECHTER  
INGE PÄKK                        

MUUSIKAKOOLI PÕHIMÄÄRUS

Ulenurme_Muusikakooli_pohimaarus.pdf (376.3KB)

Tänu projekti "Igal lapsel oma pill" toetusele on Ülenurme Muusikakooli pillipark rikkam järgmiste instrumentide võrra:
Kontrabass - 2020.a. toetus
Tenortromboon – 2019.a. toetus
Kromaatiline kannel – 2018.a. toetus
Fagott, kornet – 2017.a. toetus  
Kabinetklaver, fagotiino – 2016.a. toetus