sündmused
MAI

03.05.2021 kell 11.00 Solfedžo 7. klassi lõpueksam I

05.05.2021 kell 10.00 Solfedžo 7. klassi üldõppe lõpueksam

05.05.2021 kell 12.00 Solfedžo 7. klassi lõpueksam II

10.-14.05.2021 Solfedžo 4. klassi üleminekueksam I

11.-14.05.2021 Solfedžo 4. klassi üleminekueksam II

14.05.2021 kell 10.00 Klaveri lõpueksam

17.05.2021 kell 10.00 Pillide tutvustus algkoolile

17.05.2021 kell 15.00 Vaskpillide arvestus

17.05.2021 kell 16.30 Flöödiarvestus

18.05.2021 Basskitarri ja löökpillide arvestus

18.05.2021 kell 14.00 Rahvapilli arvestus ja üleminekueksam

19.05.2021 kell 10.00 Puhkpillide lõpueksam

19.05.2021 kell 17.00 Lauluarvestus 

20.05.2021 kell 15.00 Rütmimuusikaosakonna lõpueksam

21.05.2021 kell 10.00 Keelpilli ja akordioni lõpueksam

21.05.2021 kell 12.00 Klaveriarvestus

24.05.2021 kell 14.00 Keelpillide arvestus

24.05.2021 kell 17.00 Rütmimuusika kitarriarvestus

26.05.2021 kell 15.00 Klarneti ja saksofoni arvestus

28.05.2021 kell 15.00 /17.00 XXX lennu lõpuaktus

29.05.2021 kell 10.00 Vastuvõtukatsed

30.05.2021 kell 12.00 Õppenõukogu