Infotund uute õpilaste vanematele toimub
N 29.08.2024 kell 17.00 muusikakooli kammersaalis

UUE ÕPPEAASTA AVAAKTUS SISSEASTUJATELE
E 02.09.2024 kell 17.00
muusikakooli kammersaalis

ÕPPEMAKS

ALATES 01.09.2024 ON ÜLENURME MUUSIKAKOOLI ÕPPEMAKS 50.00 eurot kuus ning seda rakendatakse 1. septembrist 31. maini. VABADE KOHTADE OLEMASOLUL TÄISKASVANUÕPPES (ALATES 18. ELUAASTAST) ON KUUTASU 80.00 EUROT.
Õppemaks TASUTAKSE ARVE ALUSEL EELNEVA KUU EEST (SEPTEMBRIKUU EEST OKTOOBRIS). ÕPPEMAKSU ARVE LAEKUB LAPSEVANEMA E-POSTILE uue kuu 5. kuupäevaks.

KAMBJA Vallavalitsuse arveldusarve numbrid on:
Swedbank EE592200221068464111
SEB Pank   EE791010102034606009

Küsimuste korral palume pöörduda
RAAMATUPIDAJA AIRIKE FEIRIK poole: 5304 7070/ airike.feirik@kambja.ee.

Õpingute katkestamine keset õppeaastat pole võimalik.
Õppemaksu korduva võlgnevuse korral on muusikakoolil õigus kustutada õpilane nimekirjast. 

ÜLENURME MUUSIKAKOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS

RAHEL TAMM - vallavalitsuse esindaja
KELLI HANSCHMIDT - lapsevanem
PRIIT PECHTER - lapsevanem
IMBI LUIK - lapsevanem
BIRGIT KÄGU - lapsevanem
PEEP PUIS - õpetaja                                                                               
INGE PÄKK - õpetaja
VILLEM LUBI - õpilaste esindaja                                                                                         

MUUSIKAKOOLI PÕHIMÄÄRUS
COVID-19 INFO

Tänu projekti "Igal lapsel oma pill" toetusele on Ülenurme Muusikakooli pillipark rikkam järgmiste instrumentide võrra:
Kontrabass - 2020.a. toetus
Tenortromboon – 2019.a. toetus
Kromaatiline kannel – 2018.a. toetus
Fagott, kornet – 2017.a. toetus  
Kabinetklaver, fagotiino – 2016.a. toetus