ÕPETAJAD
ÕPETAJAD 2022-2023
TEOORIAOSAKOND

ÜLLE ANDRESON - direktor, muusikalooõpetaja  

JANE KENN - solfedžo- ja muusikalooõpetaja, teooriaosakonna juhataja

HANNA ALAJAAN - solfedžoõpetaja

RÜTMIMUUSIKA LAULUOSAKOND

URSEL OJA - rütmimuusika lauluõpetaja, lauluosakonna juhataja

AARE VARUSK - rütmimuusika ajalooõpetaja, helindaja

KLAVERIOSAKOND

KAJA TAVITA - klaveriõpetaja, klaveriosakonna juhataja

INGE PÄKK - klaveriõpetaja, kontsertmeister

MARIA JUHT - klaveriõpetaja

AIME VESTMANN - klaveriõpetaja

AVE HERNITS - klaveriõpetaja

OLGA KAPUSTINA - klaveriõpetaja, kontsertmeister

KRISTIINA KISLER - klaveriõpetaja, kontsertmeister

KERTU TÄHT - üldklaveriõpetaja, kontsertmeister

RAHVAPILLIOSAKOND

SIGNE OJA - akordioniõpetaja, rahvamuusikaosakonna juhataja

HANNA ALAJAAN - kandleõpetaja

KEELPILLIOSAKOND

HELI ILUMETS - tšelloõpetaja, keelpilliosakonna juhataja

SUSANN-ELISABETH KISLA - viiuliõpetaja

JANE LÖÖNDRE - viiuliõpetaja

RISTO VIRKHAUSEN - klassikalise kitarri õpetaja

SASKIA KITING - klassikalise kitarri õpetaja

PUHKPILLIOSAKOND

BIRGIT KÄGU - oboe-, flöödi- ja plokkflöödiõpetaja, puhkpilliosakonna juhataja, kammerorkestri dirigent

KERSTI PERANDI - flöödiõpetaja

HEILI MÄGI - flöödiõpetaja

ANDRES PAASIK - saksofoniõpetaja

ÜLO LAANESAAR - klarnetiõpetaja

ANTI EINPAUL - oboe- ja fagotiõpetaja 

PRIIT RUSALEPP - vaskpilliõpetaja, puhkpilliorkestri dirigent

GUNNAR PETTAIG - vaskpilliõpetaja

MARGUS RIIMAA - kontsertmeister

RÜTMIMUUSIKA PILLIOSAKOND

ANDRES VAGO - rütmimuusika kitarri õpetaja, rütmimuusika pilliosakonna juhataja

OSKAR ORUPÕLD - basskitarri- ja kontrabassiõpetaja

ILJA ŠARAPOV - klassikaliste löökpillide õpetaja

KALLE KINDEL - löökpillide õpetaja

HELEN KASEMAA - rivitrummide õpetaja